kremansko prorocanstvo
kremansko prorocanstvo

Vaša Korpa je trenutno prazna.

Kremansko prorocansto - dom kremanski prorokakremanturist kremansko prorocanstvo

 

kremansko prorocanstvo, kremanski proroci, knjiga kremansko prorocacnstvoLegenda kaže da su Kremna nastala u dalekoj prošlosti, u jednom posebnom trenutku stvaranja Zemlje kada se desilo “kosmičko čudo“, redak fenomen pri sudaranju nebeskih tela, kada je “ oivičen“ prostor na Zemlji – kotlina između planinskih venaca Tare i Zlatibora, koja je , po tajanstvenosti kamenena – kremena, nazvana Kremna.

Kako zračenje kamena utiče na zdravlje?
Radovan Ršumović koji je proučavao stene ovog kraja kaže da Kremna leže na stubu okamenjene peridotitske lave koje sežu do srži zemlje.

“ Iz tog stuba neprekidno teku vibracije terestičnih struja koje blagotvorno deluju na oronule, iznemogle, astenične organizme, donoseći im oporavka i zdravlje. Ta zračenja udružena sa estetikom predela, njegovim šumama, livedama, nadmorskom visinom, blagotvornim vazdušnim električnim pražnjenima i dalekim vizurama, čine osnovu njegove rekreacije i terapeutike. Ono što Zlatiboru i Kremnima daje visoku rekreativnu sngu nije samo nadmorska visina, kako se obično misli, već peridotitiske stene koje su u rastopljenom stanju pokuljale iz duboke zemljine unutrašnjosti, noseći pomenuta blagotvorna strujanja... “

Svako ko dođe u Kremna je očaran lepotom, ali oni koji su u superlativima opisivali prirodu ovog kraja nisu nimalo preterali. Očito je da se predanje i nauka slažu u jednom – kremanski kamen blagotvorno utiče na zdravlje.A koliko je doprineo vidovitositi kremanskih proroka ? Mnogi tvrde da se to ne može osporiti, ali ni potkrepiti naučnim argumentima. Kremanski kamen pominju i Tarabići u svojim proročanstvima. Ovde se priča o kremanskom kamenu ne završava.

U našem kraju je sredimom 80 – ih godina prošlog veka pronađena kugla koja je “pala sa neba“. Kugla je povezana sa legendom o postanku Kremnana i veruje da se ispod ovog mesta nalazi još popriličan broj ovih kugli. Nađena kugla je bila postavljena u starom zapaljenom Spomen domu proroka kao kamen sa čudesnim zračenjem.

“ Prečnik Kremanske kugle nije ni 99 ni 101 već tačno 100 centimetara i baš to hrani mistiku vezanu za nju, pogotovu što se za da ovdašnji kamen – kremen, po kome su Kremna dobila ime ima takvu moć da se ovo područje otežano snima iz vazduha“.

Tarabići su se doselili iz Hercegovine na Taru, u selo Kremna. Prema porodičnom usmenom predanju , Spasoje Tarabić sa svoja četiri sina, terajući stoku na prodaju u Bosnu, a prelazeći preko obronaka Tare, zastade u jednoj dolini i počeše da kopaju na tom mestu. Iskopali su ćup pun dukata i podeliše ga na ravne časti, puneći dukatima jedan volujski rog i tako deleći u krug. Prema priči, braća su uložilia novac u gradnju kuće na tom mestu, dok Miloš, ne znajući zašto, nije hteo da ostane da živi u zajednici sa braćom. Na mestu gde su Tarabići sazidali kuću nastao je zaselak i nalazi se najužnim obroncima Tare.


Kremansko proročansto sadrži dosta predviđanja, od kojih su se mnoga ispunila. Televizija, dolazak telefona i telegrafa u Srbiju, smene na srpskom prestolu...kremanski kamenPrvi Tarabić za koga se zna da je posedovao dar vidovitosti bio je Miloš Tarabić. Kada se njegova predviđanja uporede sa predviđanjima sinovca Mitra Tarabića vidi se da je Miloš bio daleko vidovitiji od Mitra.

Prema rečima prote Zaharija, Miloš je imao čudne pronicljive oči i glago i pobožno ponašanje. Dalje, ljudi kažu da je Miloš bio padavičar i veoma pošten čovek koji je malo razgovarao. Bio je nepismen i ćutljiv čovek, imao je dva brata Lazu i Milana koji se nisu odlikovali vidovitošču. Nije se ženio. Mitar jeste i imao je sina Sretena koji takođe nije bilo nimalo vidovit.


Miloš je kratko živeo, ali je govorio da će i posle smrti živeti. Mitar je mnoge stvari čuo još u detinjstvu, nešto je saznao i iz Miloševih javljanja o kojima je pripovedao proti Zahariju. Kada bi ga ovaj pitao kako on to zna, obično bi odgovarao : “ Tako mi je , kume , kayato!”. Prota ga je ispitivao i o drugim stvarima koje je govorio a ovaj bi na to rekao: “Ja, kume ,nisam gatao, nego mi je kazato.”

Ni Miloš ni Mitar nisu svoja predviđanja vezivali za tačne datume, već su su neke važnije događaje vezivali sa drugim od manje važnosti. Govorili bi “ Skoro će biti” ili “Uskoro ćeš kume čuti”

Iako je Miloš bio mnogo orniji za razogovor od Miloša, koji je bio neka vrsta osobenjaka, narod ih je obojicu smatrao za šašave i lude ljude. Taj početni loš stav kremanskog i uopšte čitavog društva prema Tarabićima dolazi od toga jer ljudi su slabo razumevali Miloša i Mitra.

Ipak , Tarabići su uživali veliki ugled među mnogim ljudima ,a neki su ih se čak i plašili.

Šta je predvideo Miloš Tarabić:

1.svoju smrt – Imao je staru majku koja ga je stalno molila i preklinjala da se ženi. Jednom, kada su mu majčina moljakanja dosadila , rekao joj je “ Ja se ženiti neću! Kada budem imo četres i pet godina, ondakar ćeš me ukopati! “

2.sudbinu svoje sestre Bose – imao je sestru Bosu , koja je stalno želela da joj on na svadbi zaigra. Jednom je i njoj rekao : “ Ja se, Boso, ženiti neću, a ti ćeš se udati. Dobićeš i đece, ali će ti sve najmilije pomreti u cvetu mladosti. Tada će doći vreme i ti se setiti, pa ćeš reći “E, jadna Boso ! Kamo lepe sreće da se nisam ni udavala! “

3.sudbinu serdara Jovana Mićića – koji je bio apsolutistički vladalac sa titiolom užičkog i ariljskog kraja. Jednom je pozvao Miloša kod sebe i upitao ga : “ Otkud moreš znati sudbinu ljudi ? “ Miloš reče da mu je dar od Boga Gospoda dat. Onda mu serdar reče : “Ondak, ded meni što proreci! “ Miloš mu reče. Pošto je serdar bio jedan od najbogatijih ljudi,imao skupoceno odelo i velike posebe Miloševo proročanstvo bilo je malo verovatno. Smejući se, serdar ga opet upita :”Vidiš li ovu kobilu? ““Vidim “, reče Miloš.
“E, dede proreci što će oždrebiti“.“Žensko ždrebe“, reče Miloš. Tada uzeše kobilu da raspore i u njenoj utrobi stvarno nađoše žensko ždrebe. I zaista serdar je umor 27-mog decembra 1844 od gladi u zarobljeništv u gurgusovačkog oblasti.

4.smenu dinastija na srpskom prestolu – onda kada na Zlatiboru niko ništa nije govorio o tome da će iz zemlje otići knez Aleksandar Karađorđević i da će opet doći knez Miloš jer se verovalo da je knez Miloš umro u Rumuniji, čak se i pisalo o tome, ali Miloš je rekao da je knez živ i da će opet doći da vlada, ali da će to trajati nepune dve godine i da će onda umreti. I tako je i bilo.

5. vladavinu Mihaila Obrenovića- Miloš je govorio “ Posle smrti kneza Miloša doći će i vladaće dobro. On će uzeti gradove od Turak i išćeraće ih iz Srbije. Ali kada krene na Hercegovinu, ondakar će poginuti od svojih ljudi. “

6.vladavinu kralja Milana Obrenovića, srpsko turske ratove.

7.proglašenje Srbije za kraljevinu

8.sudbinu kralja Aleksandra i kraljice Drage. Rekao je:........Neće imati od srca poroda. Ondakr će jednog dana poginuti na samome dvoru. Ubiće ih vojska. “

9.ponovni dolazak Karađorđevića

10.Prvi svetksi rat. “Sve velike sile udariće jedna na drugu. Krv će se u potocima prolivati. Mnoge će se majke u crno zaviti, jer će svoje najmilije izgubiti. “

11.veliku epidemiju na Zlatiboru 1915-“Narod će strašno poboljevati i umirati. Mnoge će kuće bez čeljadi ostati. “ Te godine je samo u Kremnima, umiralo dvoje – troje dece na dan.

12.propast Srbije

13. propast Turskog carstva- “Rat će mnoge pokositi. Kada sve to bude ondakar će i Turaka sasvim nestati iz Evrope. “

14.propast Austrije- “Nestaće, kume, i Austrijske carevine. I njojzi će doći kraj. Tada će se živeti slobodno. “

15.sudbinu Instambula- “ Kada Turska bude sasvim išćerana iz Evrope, ondakar će Carigrad biti najsilnija držvava na svetu. Ali ga jopet neće ona u svojim rukama imati, no će ti biti ko na saboru. Carigrad će biti “svačiji i ničiji“

16.proglašenje srpske carevine- “Naša će vojska kume, dugo u Višegradu zastati. Ali, kada jednom velike sile nadjačaju, ondakar će naša vojska lako preći i uzeće celu Bosnu i Hercegovinu. Povratićemo jopet granice, koje smo nekada pod carevima imali. Kada sve to bude i svrši se, neće dugo potrajati i Srbija će biti carevina. “. Smatra se da rečju carevina hteo je da označi više veličinu teritorije nego oblik državne uprave.

17. buduću srpsku prestonicu

Proročanstvo je podložno različitim tumačenjima, neretko se i zloupotrebljava u političke svrhe, ali se jedno ne može osporiti- kremanski kamen ima neko neobjašnjivo značenje.

Odavno se u narodu priča da Kremna ne mogu jasno da se snime iz aviona i satelita zbog zračenja koje emituje kamen sa ovoga mesta. Pjević kaže da je prvi takav snimak Kremana posle pojave satelita dobio Tito kada je sedamdesetih godina bio u poseti SAD – u, te da je tada i nastala ta priča.

“ Istina je da je osamdesetih godina, otkrivena grupa stranih agenata koja je krijumčarila kamen iz Kremana, kako bi ga ispitali i ustanovili šta je to što ometa letove “, piše Pjević u svojoj knjizi.

Prema dr Kazimiroviću, kremanski kamen pominje i Mitar Tarabić u Proročanstvu.

“ Kad naša zemlja bude velika država ( carevina ), tada će se u njoj otvoriti grdne fabrike. Doći će strani ljudi, koji će kopati i nositi kamenje sa ovih naših brda i šuma! Kada mi je ovo pokolni prota Zarije pričao tada u Užičkom okurugu nije bilo ni pomena o kakvim rudama. Danas se, pak, u Vrutcima vadi beo kamen za porculan, u Biosci magnezit, a takođe u Kremnima i u Šljivovici koji se izvozi čak i u Englesku. U Semegnjevu se vadi hrom, u Dobrom Dolu kreda, a u Negbinama i Rožanstvu mangan. Isto tako i Ivanjica je prepljavljena antimonom, može se reći da na celom Zlatiboru ima ruda, koje Englezi i Francuzi uveliko uvoze. “

Kamen spomen kremansko prorcanstvoDa ovaj fenomen nije puka izmišljotina potvrđuju reči dr Nedeljka Stojnića koji kaže:
“Činjenica je da su snimci kremanske kotiline iz vazduha nejasni jer kamen ima neko zračenje.“

Crkva Svetog Djordja, kremansko prorocanstvo

 

 

 

 

 

 

Share/Save/Bookmark
 

dom kremanskih proroka, kremna, kremansko prorocanstvo